Help, mijn kind krijgt logopedie?!

Je kind is aangemeld voor logopedie omdat de pedagogisch medewerker of leerkracht dat had geadviseerd, maar wat is dat nu eigenlijk? En wat doet je kind tijdens zo´n logopedische behandeling? In deze blog vertellen we je er graag meer over.

Waarom logopedie?

Logopedisten zijn opgeleid om aandoeningen te behandelen op het gebied van communicatie, stem, taal, spraak, gehoor en slikken. Logopedie focust zich op praten, uiten, begrijpen en begrepen worden. Het woord logopedie is een samentrekking van de Griekse woorden logos (woord) en paideia (opvoeding). Logopedie wordt niet alleen ingezet als er sprake is van een aandoening, maar ook als er een hulpvraag is over de communicatieve vaardigheden dan wel beperkingen van een kind. Dit kan ook als een kind de Nederlandse taal nog niet goed genoeg beheerst om met groepsgenoten op te trekken. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarvoor logopedie nodig is voor je kind. Meestal heeft het te maken met de groeifase waarin je kind zit, bijvoorbeeld die van de ontwikkeling van spraak en taal.

Hoe werkt logopedie?

Logopediepraktijk Punt (http://www.logopediepraktijkpunt.nl) en Logopediepraktijk Alblasserdam (http://www.logopediepraktijkalblasserdam.nl) verzorgen de logopedische behandelingen op verschillende kindcentra van PIT. Denkt de pedagogisch medewerker of leerkracht dat er logopedie nodig is voor je kind, dan wordt eerst aan je gevraagd of je dat als ouder nodig vindt. Daarna krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek, waarbij er onder andere wordt gekeken naar de hulpvraag. Op basis hiervan wordt je kind logopedisch onderzocht. Zo kan de logopedist een inschatting maken van waar je kind moeite mee heeft en dus extra op geoefend kan worden. Dit kan op het gebied van spraak zijn, maar het kan ook dat er een behandelplan nodig is dat zich richt op taal. De resultaten van het onderzoek worden altijd met je besproken. Is behandeling nodig dan gebeurt dat één keer per week onder opvang- of onderwijstijd. Afhankelijk van de leeftijd van je kind, is de behandeling op een meer of minder speelse manier. Wat de behandeling inhoudt, hangt af van de hulpvraag. Dit kun je met de logopedist bespreken. Die heeft verschillende methodes tot zijn of haar beschikking, waardoor de behandelingen variëren en aantrekkelijk zijn en blijven voor je kind.

Wat moet ik ermee?

Als ouder heb je een grote rol in het proces van de logopedische behandelingen. Het is natuurlijk goed als je kind logopedie krijgt, maar als de behandeling het enige moment in de week is dat je kind oefent, dan heeft deze waarschijnlijk niet veel effect. Daarom is het echt belangrijk om (het liefst elke dag) met je kind de oefeningen thuis te blijven herhalen. Deze kunnen jullie meenemen in jullie dagelijkse activiteiten. De oefeningen zitten in een mapje voor thuis en worden ook in de groep bewaard, zodat de pedagogisch medewerker of leerkracht deze ook kan doornemen met je kind. Een goede samenwerking tussen jou en de logopedist waarbij jullie met elkaar aan het probleem werken leidt tot het beste resultaat.

Meer weten? Kijk dan op www.logopedie.nl (http://www.logopedie.nl) en/of www.kindentaal.nl (http://www.kindentaal.nl). 

 

 

 

 

Logopedie Logopedie