Together as one

De kinderen van De Brug gaan weer met veel plezier naar het kindcentrum. Naast het herhalen en oefenen van de lesstof, wordt er heel veel aandacht besteed aan de groepsvorming. De kinderen hebben elkaar lang moeten missen, maar ondanks dat ze met de halve groep tegelijk aanwezig zijn, slagen de leerkrachten erin de saamhorigheid op afstand te laten voelen.

Zo werken ze in diverse groepen aan een blockposter, waarin ze tegelijk de wijk betrekken door de boodschap die erop staat. Kinderen in de onder- en middenbouw schrijven post naar hun klasgenootjes via een kletsdoos of berichtenmuur. De kinderen brengen het praten over hun gevoel direct in de praktijk, wat deze periode ook erg bijzonder maakt.

In de bovenbouw maken de groepen videoberichtjes voor elkaar, videobellen ze met een klasgenoot in quarantaine en maken ze een groepskrant om over hun ervaringen te schrijven tijdens deze coronaperiode. Ze lezen elkaars verhalen en voelen de verbinding met de ander. Want ondanks de afstand, maken ze hetzelfde mee.

Deze tijd laat de leerkrachten van het kindcentrum denken in mogelijkheden en oplossingen; problemen zijn er door corona immers al genoeg.

TDV_7083 TDV_7083
TDV_7087 TDV_7087
TDV_7090 TDV_7090
TDV_7125 TDV_7125
TDV_7168 TDV_7168