Leren tellen = handig leren tellen

Leren tellen = handig leren tellen

De kleuters hebben de afgelopen weken geoefend met het handig tellen van hoeveelheden.

Het opzeggen van de telrij tot 20 alleen is niet voldoende.

De kinderen moeten leren hoe je een hoeveelheid ook zo handig telt dat je zeker weet dat je de hoeveelheid goed telt. Dat betekent dat je bijvoorbeeld moet tellen én moet aanwijzen. En weet je dan een paar minuten later nog steeds de hoeveelheid die je net hebt geteld? En wat kun je doen om het juiste aantal niet te vergeten? Het cijfersymbool gebruiken en erbij schrijven.

Voor volwassenen zo logisch, maar voor kleuters echt niet altijd vanzelfsprekend. Andere trucjes:

* Tellen en tegelijkertijd het opzij schuiven van datgene wat je al geteld hebt.

* Eerst dat wat je moet tellen netjes op een rij leggen.

 

Maar wat als je een rommelige hoeveelheid op het platte vlak moet tellen? Hoe pak je dat aan? Bijvoorbeeld (zie foto) Hoeveel lammetjes staan er in de wei?

De kinderen bedachten zelf de volgende oplossingen:

* Het inkleuren en tellen.

* Een rondje zetten om het lammetje en tellen.

* Een streepje door het lammetje zetten en tellen.

* Het cijfer bij het lammetje schrijven.

 

De kinderen kwamen ook met de oplossing tellen met sprongen van twee; 2, 4, 6, 8, enz. In dit geval.... niet handig maar wel goed bedacht.  Maar voor de kinderen die al meer kunnen en weten werd het tellen met sprongen van vier; 4, 8, 12, enz. Iets dat de kleuters aan het eind van groep 2 niet hoeven te kunnen natuurlijk. Tellen met sprongen van twee oefen we wel. Tel bijvoorbeeld de voeten van een groepje kinderen met sprongen van twee.

Bij tellen komt meer kijken dan alleen uit je hoofd leren: 1, 2, 3, enz.

 

Foto’s :

Een rommelige hoeveelheid potloden tellen

Tellen en opzij schuiven van datgene wat geteld is.

Netjes op een rij leggen, zodat je van links naar rechts kunt tellen.

Tellen en het juiste getal ernaast leggen, zodat je kunt onthouden wat je hebt geteld.

Tellen van een grote rommelige hoeveelheid op een papier.

Streepjes zetten door de lammetjes die je al hebt geteld; je ziet het als je een lammetje vergeet te tellen.

Tellen van de eieren met sprongen van twee.

 

 

 

potloden tellen 1 potloden tellen 1
potloden tellen 3 potloden tellen 3
potloden tellen 4 potloden tellen 4
potloden tellen 5 potloden tellen 5
tellen eierdoos tellen eierdoos
lammetjes tellen lammetjes tellen
lammetjes tellen 5 lammetjes tellen 5